Linkit

Päijät-Sote
https://paijat-sote.fi/

Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen: Ikääntyneiden palveluneuvonta

Ympärivuorokautista palveluasumista:
Attendo Oy
http://www.attendo.fi
http://www.attendo.fi/nerola

KELA
http://www.kela.fi

Kärkölän kunta
http://www.karkola.fi/

Vanhustyön keskusliitto
http://www.vtkl.fi/

Kotitalousvähennys:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Virkatie 1, 16600 Järvelä